LIÊN HỆ​

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN SỰ HỖ TRỢ TỐT NHẤT

 

ĐỊA CHỈ

Libušská 319/126 Praha 4 CH Czech

SỐ ĐIỆN THOẠI

+420 775 570 768
+420 720 461 249

Email

NamPhuongAsiaFood@gmail.com Nguyennam@email.cz